Affärsutvecklarprogrammet bygg

Samhällsbyggnadssektorn växer i och med det ökande behovet av fler bostäder och fungerande infrastruktur. Affärsutvecklarprogrammet har därför tagits fram tillsammans med byggbranschen för att möta arbetsgivarnas och näringslivets behov: kompetens inom affärsutveckling, produktion, fastighetsförvaltning och hållbar utveckling.

Utbildningen, som utöver byggteknik ger en mer ingående kunskap om miljö, ekonomi och management är traditionella byggutbildningar, kommer bidra till att möjliggöra en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från exploateringsfas till förvaltningsfas.

Efter avklarad kandidatutbildning finns det, utöver goda chanser till arbete, möjlighet till vidare studier vid Högskolan i Borås på Magisterprogrammet i Byggteknik med inriktningen Hållbart samhällsbyggande.

Förkunskapskrav


Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c
eller
Matematik C