Delning och användning av instruktionsfilmer från polisutbildningen

Här hittar du vad som gäller för dig som vill använda filmmaterial från Högskolan i Borås.

Åtkomst

Den lärare som är ansvarig för filmen bedömer möjligheten att dela materialet och ger därefter tillgång till materialet där det är möjligt. Frågor om filmen hänvisas till den ansvarige läraren.

Om det är oklart vem som är ansvarig lärare för filmen kan du skicka en förfrågan till polisutbildning@hb.se.

Våra instruktionsfilmer görs tillgängliga via Högskolan i Borås medieplattform HB Play. Filmerna tillhandahålls genom en länk och/eller inbäddningskod.

Riktlinjer för användning

Filmerna är avsedda för utbildning inom polisutbildningar. Användningen är begränsad till polisutbildning och får inte användas för kommersiella ändamål eller offentlig visning utanför polisutbildningssammanhang.

Vid användning av filmerna ska det tydligt anges att de är producerade av Högskolan i Borås.

Uppdateringar

Vi uppdaterar vårt undervisningsmaterial regelbundet. Äldre versioner av filmerna kan komma att bytas ut, vilket innebär att gamla filmer inte längre kommer att fungera eller vara tillgängliga. I de fall en filmlänk inte längre fungerar, kontakta ansvarig lärare för filmen.

Internutbildning på Polismyndigheten

Om Polismyndigheten är intresserad av att använda utbildningsmaterial från Högskolan i Borås för internutbildningar, kan kursansvarig kontaktas för en dialog kring användningen. Kontakta polisutbildning@hb.se för att komma i kontakt med kursansvariga och för att diskutera hur vårt befintliga material kan användas inom er verksamhet.