Ett projekt för goda relationer!

Fadderprojekt

Under projektet utgör polisstudenter från Polisprogrammet vid Högskolan i Borås faddrar för grundskoleelever vid grundskolor inom Borås Stad. Studenterna träffar eleverna ett antal gånger , och tillsammans med elevernas lärare planeras innehåll för träffarna. Det handlar bland annat om; ”hur man blir en bra kompis”, ”vad det innebär att vara polis” samt demokrati och jämställdhetsfrågor. Studenterna deltar även på andra aktiviteter under raster samt äter ihop med klasserna under luncher.

Utvärdering från tidigare år visar att såväl polisstudenter, elever som lärare på grundskolorna involverade i projektet utrycker att det varit givande, roligt och bidragit med värdefulla kunskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta polisutbildning@hb.se om du har några frågor.