Kandidatprogram i polisiärt arbete med inriktning mot brottsutredning, distansutbildning

Nästa programstart för kandidatprogrammet i polisiärt arbete är planerad till hösten 2024.

Som utredare är din viktigaste uppgift att samla in, sortera och värdera information som är avgörande för rättssäkerheten. Med fördjupade kunskaper kommer du att vara med och driva området brottsutredning framåt, samtidigt som du får en helt unik kompetens. Det som du tar med dig från föreläsningen idag kommer att vara värdefulla insikter i ditt arbete redan imorgon.

Efter utbildningen kommer du att vara en utredare med god kunskap om de senaste teknikerna och metoderna inom brottsutredning. Du kommer att kunna använda effektiva verktyg för att ta fram förundersökningsprotokoll och genomföra förhör. Du kommer också ha god insikt om bevisvärdering och hur du kan presentera innehållet i förundersökningen på ett rättssäkert, pedagogiskt och kvalitativt sätt.

Hos oss är du i goda händer. Utbildningen har utvecklats av våra lärare och andra myndigheter inom rättsväsendet, givetvis förankrad i den senaste vetenskapen. Den är helt ensam i sitt slag, vilket ger dig sällsynt kompetens och en attraktiv position på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad

Utbildningen ger en möjlighet för dig som vill gå vidare inom Polisen till nya arbetsuppgifter eller höja din konkurrenskraft och kompetens inom den funktion du för närvarande tjänstgör i. Utbildningen ger också poliser en möjlighet att skaffa sig en formell akademisk examen, motsvarande den som många civila utredare har. Detta förväntas kunna leda till ökade karriärmöjligheter och en bättre löneutveckling. Utbildningen är en investering i dig själv inom ett centralt område inom polisen som utbildningsmässigt varit eftersatt. En kandidatexamen är meriterande i ditt CV oavsett om du stannar inom Polismyndigheten eller vill pröva en annan arbetsmarknad.

Behörighet

Är du osäker eller har frågor om din behörighet?
Läs mer vad som gäller på sidan för reell kompetens.