Läs till på polis på distans

Alla polisutbildningar på distans ges på helfart, där ungefär 40 timmar studier i veckan krävs. Du ska även som distansstudent kunna finnas tillgänglig för schemalagda aktiviteter måndag till fredag kl 08-17 även de veckor du inte har närstudieveckor. Det innebär att vi inte kan rekommendera att arbeta heltid parallellt med studierna.

Andelen schemalagd undervisning är högre på polisprogrammet än all annan utbildning. Distansutbildning beskrivs normalt som en studieform oberoende av tid och rum. Det stämmer dock inte i detta fall. Polisutbildningen på distans följer den så kallade Umeå-modellen. Det innebär att vi har närstudieveckor ungefär en vecka i månaden, alltså 4 eller 5 veckor per termin. Då måste du som distansstudent vara på plats på campus i Borås för färdighetsträning och andra moment där polisiärt material, polisiära system eller utbildningsspecifika lokaler behöver användas. Dessa moment kan inte göras hemifrån utan måste göras på plats på campus och lärarlett. Specifikt för distansutbildningen är att vissa moment som studenterna kan göra hemma, mellan närstudieveckorna, finns tillgängliga i digital form. Det kan vara undervisningsmaterial som består av exempelvis inspelade föreläsningar, instruktionsfilmer och examinationsuppgifter. Det kan också förekomma direktsänd undervisning, seminarier, klassträffar, handledningstillfällen och andra moment som är förlagda synkront - det vill säga kräver din närvaro vid en särskild tidpunkt.

För såväl campus som distansstudenter utgör lärplattformen Canvas den viktiga samlingspunkten för alla kurser. Där finns alla kursskalen med all information om respektive kurs, men även kommunikationskanaler med lärare, ledning och administration. För distansstudenterna är zoom ett annat viktigt verktyg. Zoom är ett videokonferensverktyg, som används för föreläsningar, informationsmöten, handledning, klassträffar och så vidare.

Under utbildningen till polisen ges en enda praktikvecka, kallad fältstudievecka, under termin två. Det är utbildningens enda praktikvecka, då man är ute på en polisstation någonstans i landet. Fältstudieveckan har både campus- och distansstudenterna.

Boende under närstudieveckor

Om du blir medlem i Studentkåren i Borås får du rabatt på Grand Hotel. Här kan du läsa mer om medlemskapet och förmånerna.

Kontakta Borås Besöksservice (fd Borås Turistbyrå) så kan de ge tips och råd.