Röster från tidigare studenter vid Textil Produktutveckling- och Entreprenörskap (TPU)

Nedan har vi samlat några röster från tidigare studenter vid programmet:

Emma Ferdinius – Examen 2014

”Mitt intresse för att arbeta med inköp väcktes under vår allra första kurs i programmet – Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan med Anders Hedén och Jane McAndrew. Efter min examen ansökte jag till kursen Fältstudier, som bestod av praktik. I stället för en praktikplats på företaget jag sökt praktik på fick jag erbjudande om en anställning som inköpsassistent. En fantastisk möjlighet och det var här min karriär inom inköp startade. Kursen Fältstudier är en rekommendation till studenter för att få möjlighet till arbetslivserfarenhet genom praktik under utbildningen eller efter examen.

Jag arbetar i dag som Purchase Coordinator på varumärket Morris Stockholm, där jag arbetat i sedan 2017. Under dessa år har jag haft ynnesten att utvecklas inom olika roller inom inköp och även eCommerce.

TPU är ett fantastiskt program att studera och det har gett mig en bred och stabil kunskapsgrund att stå på som jag efter examen har utvecklat i arbetslivet.”

Monika Nordling – Examen 2022

”Jag gick ut TPU förra året och har sedan dess jobbat med att utveckla konceptet Iko Accra: som kontrast till fast fashion bygger varumärket på att ta tillvara det traditionella Västafrikanska textilhantverket och introducera det i nya kontexter, bland annat genom att anpassa produkterna till den europeiska marknaden.

För mig som startat eget blir det väldigt tydligt hur heltäckande och bred utbildningen är. Tack vare inriktningen mot entreprenörskap hade jag en bra uppfattning om vad det innebär att starta egen verksamhet. Utöver all kunskap jag tillägnat mig inom det rent textila området, har delar som varumärkeskommunikation och affärsutveckling varit till stor hjälp och gett mig den grund jag behöver. Till skillnad från många andra högskoleutbildningar upplever jag att TPU har en stark koppling till praktiken, vilket underlättar övergången till yrkeslivet.”

Karl Sedeborn Holst – Examen 2022

Läser nu masterutbildning Fashion Marketing and Management.

”Jag tycker att tankesättet förändras när man Går TPU. Jag har fått ett holistiskt förhållningssätt till textilindustrin där hållbarhet och affärsverksamhet samverkar för att skapa framtidens innovativa bransch. Studenter som går TPU får med sig en otrolig egenskap att bygga broar mellan akademin och industrin, och skapar därmed möjligheter att producera hållbara produkter och driva lönsamhet samtidigt.”

Niclas Bergh-Gustafsson – Examen 2017

”TPU erbjuder en bred bas i textil. Eftersom jag är produktionstekniskt intresserad och intresserad av material fick jag en god grund att börja ställa mer djupgående frågor och utveckla min nyfikenhet på textil.

Som TPU:are vill jag också lyfta fram måna av de grupparbeten som genomförs och möjligheterna vi får under utbildningen att följa produkten från fiber till färdig produkt (från idé till produktkoncept). En värdefull inblick i produktutvecklingsprocessen och den textila värdekedjan!

En annan del som erbjuds är affärsutveckling, grundläggande kunskap i produktkalkylering, nyckeltal och resultaträkning. Om du ska driva projekt eller eget företag är det a och o att ha koll på, inte minst produktkalkyleringen.

I dag arbetar jag som support engineer på ABLS med egna utvecklingsprojekt och med teknisk-support och jag känner att jag verkligen lyckats matcha min utbildning bra med min karriär”.