Program och kurser

Hittade 9 program och 71 kurser som matchade filtreringen

Program (9)

Program Omfattning Studieort Termin
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT22
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT22
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT22
Förskollärarutbildning 210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Varberg
Borås
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT22
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT22
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22

Program (9)

Program

Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Varberg
Borås
Skövde
Varberg
Borås
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Skövde
Borås
HT21
VT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
Varberg
Skövde
Borås
Varberg
HT21
HT21
VT22
HT22
HT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
Borås
HT21
VT22
HT22

Kurser (71)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Affärsjuridik II 15 hp
Borås
VT22
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT22
Akutsjukvård 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Ambulanssjukvård 7,5 hp
Borås
VT22
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 hp
Borås
VT22
Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Data Mining 7,5 hp
Borås
VT22
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Datorstödd konstruktionsteknik 7,5 hp
Borås
VT22
Design för marknadsföring och kommunikation 15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
VT22
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ekonomistyrning I 7,5 hp
Borås
VT22
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård 15 hp
Borås
VT22
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT22
Finansiell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Flervariabelanalys 7,5 hp
Borås
VT22
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Internationell ekonomi 7,5 hp
Borås
VT22
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Borås
VT22
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Kommunikation i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Kunskap i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT22
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Management och revision i professionella organisationer 7,5 hp
Borås
VT22
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Projektledning 7,5 hp
Borås
VT22
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Simulering som metod för lärande och forskning 7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Statistik I 7,5 hp
Borås
VT22
Statistik II 7,5 hp
Borås
VT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT22
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Textila konstruktioner för kompositmaterial 7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet 7,5 hp
Borås, Distans
VT22

Kurser (71)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Skövde
Varberg
HT21
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
HT21
VT22
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT22