Program och kurser

Hittade 72 program och 165 kurser som matchade filtreringen

Program (72)

Affärsutvecklarprogrammet Bygg 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Barnmorskeprogrammet 90 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

90 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 förutbildningspoäng, Deltid 75%, Borås

24 förutbildningspoäng, Deltid 75%, Borås

Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

31,5 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Baskompletteringspaket Matematik 15 förutbildningspoäng, Deltid 50%, Borås

15 förutbildningspoäng, Deltid 50%, Borås

Bibliotekarie 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Bibliotekarie, distansutbildning 120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Byggingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Civilekonomprogrammet 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Dataekonomutbildningen 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ekonomutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Energiingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Event Management 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Förskollärarutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Magisterprogram i Textilt Management 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Maskiningenjör - Automation och AI 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Maskiningenjör - produktutveckling 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i management av digital handel 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Modedesign 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Polisprogrammet 100 veckor, Heltid 100%, Borås

100 veckor, Heltid 100%, Borås

Polisprogrammet 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

75 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

75 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Systemarkitekturutbildningen 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Systemvetarutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Tekniskt Basår 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textildesign 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textilekonomutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textilingenjörsutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör, distansutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk 270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (165)

Affärsjuridik I 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Affärsjuridik II 15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Akutmedicin 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Ambulanssjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Amning - Hälsa och vårdande 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Anestesi- och intensivvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Arbetsrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Artificiell Intelligens för affärsledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Bild för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Business Intelligence 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bättre Lean för Service och Tjänster 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

Cirkulär Textil 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Cybersäkerhet för uppkopplade enheter 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Data Mining 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar 2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Datastrategier för organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Design för marknadsföring och kommunikation 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Design för sport- och outdoorkläder 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Det samtida barnbiblioteket 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digital portfolio för designer 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala texter 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

E-boken: distribution och läsning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Ekonomistyrning I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Flervariabelanalys 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie A 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie D 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie E 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förnyelsebar energi 7,5 högskolepoäng, Deltid 75%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 75%, Distans, Ortsoberoende

Förnyelsebar energi, distans 6,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

6,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Grundläggande fysik 9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande IT 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Alingsås, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Alingsås, Borås

Grundläggande IT - Distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Grundläggande marknadsföring, distanskurs 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Grundläggande matematik 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 1 + 2 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande programmering i Python 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Gränssnittsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

I patientens värld - patientperspektivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Interkulturell kommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Internationell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till digital innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Introduktion till hållbar utveckling 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Introduktion till kalkyleringsprogram 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

IT Service Management 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Kommunikation i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Kunskap i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Litteratursociologi, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Livscykelanalys - distanskurs 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Makroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Management av mode-tech värdekedjor: ett tvärvetenskapligt perspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

Management och revision i professionella organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Marknadskommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Mikroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modellering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Modeskiss och illustration 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Musik för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Mönsterkonstruktion I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Offentlig upphandling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Offentligrättslig översiktskurs 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Plaster och miljön 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Portfolio och grafisk design 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Praktik för event managers 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Preparandkurs i matematik 6 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

6 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Programmera mera i Python 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Projektledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Psykologi – Grundkurs 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende