Program och kurser

Aktiva filter:

Hittade 74 program och 157 kurser som matchade filtreringen

Program (74)

Program Omfattning Studieort Termin
Affärsutvecklare bygg och fastighet 180 hp
Borås
HT23
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT23
Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 fup
Borås
VT23
Baskompletteringspaket Matematik 15 fup
Borås
VT23
Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap 60 fup
Borås
HT23
Bibliotekarie 180 hp
Borås
HT23
Bibliotekarie, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Byggingenjör 180 hp
Borås
HT23
Civilekonomprogrammet 240 hp
Borås
HT23
Dataekonomutbildningen 180 hp
Borås
HT23
Ekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23
Energiingenjör 180 hp
Borås
HT23
Event Management 180 hp
Varberg
HT23
Förskollärarutbildning 210 hp
Skövde
Varberg
Borås
VT23
HT23
HT23
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 hp
Borås, Distans
HT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 hp
Borås
HT23
Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 hp
Borås
HT23
Internationell Handel och IT 180 hp
Borås
HT23
IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet 180 hp
Borås
HT23
Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling 180 hp
Ortsoberoende
HT23
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, distansutbildning 180 hp
Ortsoberoende
HT23
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 hp
Borås
HT23
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning modedesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textil interaktionsdesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning textildesign 120 hp
Borås
HT23
Konstnärligt masterprogram i textil- och modedesign, inriktning performance wear 120 hp
Borås
HT23
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 hp
Borås
HT23
Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 hp
Borås, Distans
VT23
Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Magisterprogram i Textilt Management 60 hp
Borås
HT23
Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 hp
Ortsoberoende
HT23
Maskiningenjör - Automation och AI 180 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i informationsvetenskap: digitala miljöer 120 hp
Ortsoberoende
HT23
Masterprogram i management av digital handel 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 hp
Borås, Distans
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 hp
Borås
HT23
Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Masterutbildning i textilteknik 120 hp
Borås
HT23
Masterutbildning i textilteknisk innovation 120 hp
Borås
HT23
Modedesign 180 hp
Borås
HT23
Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 hp
Borås
HT23
Polisprogrammet 120 hp
Borås
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Ortsoberoende
VT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT23
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT23
Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling 180 hp
Borås
HT23
Systemvetarutbildning 180 hp
Borås
HT23
Tekniskt Basår 60 fup
Borås
HT23
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 fup
Borås
HT23
Textil produktion och innovation 180 hp
Borås
HT23
Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 hp
Borås
HT23
Textildesign 180 hp
Borås
HT23
Textilekonomutbildning 180 hp
Borås
HT23
Textilingenjörsutbildning 180 hp
Borås
HT23
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 hp
Borås
HT23
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 hp
Borås
HT23

Program (74)

Program

Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
24 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
31,5 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 fup
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Varberg
HT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Skövde
Varberg
Borås
VT23
HT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
210 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Skövde
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
120 hp
Borås
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
60 fup
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
240 hp
Borås
HT23

Kurser (157)

Kurser Omfattning Studieort Termin
AI och design - begrepp och metoder 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Akutmedicin 7,5 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Borås
VT23
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås, Distans
HT23
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT23
Arbetsrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Bild för grundlärare F-6 30 hp
Borås
HT23
Byggnadsmaterial 7,5 hp
Borås
HT23
Byggnadsmekanik 7,5 hp
Borås
HT23
Cirkulär Textil 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård 5 hp
Ortsoberoende
HT23
Data management och affärsvärde 2,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Data Mining 7,5 hp
Borås
VT23
Datastrategier för organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Datorstödd konstruktionsteknik 7,5 hp
Borås
VT23
Design för sport- och outdoorkläder 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Digitala strategier för hållbar utveckling 4 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT23
HT23
Digitala texter 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 hp
Borås, Distans
VT23
Fastighetsförmedling 30 hp
Borås, Distans
HT23
Flervariabelanalys 7,5 hp
Borås
VT23
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Fourieranalys och signalbehandling 7,5 hp
Borås
HT23
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Fältstudie D 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Fältstudie E 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Färglära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Färglära 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Förnyelsebar energi, distans 6,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Grunder inom projektledning 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande applikationsutveckling med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Grundläggande fysik 9 hp
Borås
VT23
Grundläggande matematik 1 7,5 hp
Borås
VT23
Grundläggande matematik 1 + 2 15 hp
Borås
VT23
Grundläggande matematik 2 7,5 hp
Borås
VT23
Grundläggande programmering i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 hp
Varberg
Skövde
Borås
VT23
HT23
HT23
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Interaktionsdesign: Process och metod 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Introduktion till digital innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Introduktion till kalkyleringsprogram 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Introduktion till Linux för informationsvetare och bibliotekarier 5 hp
Ortsoberoende
ST23
Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
IT Service Management 7,5 hp
Borås
HT23
Juridisk översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Klimatsmart mat 5 hp
Ortsoberoende
ST23
Kommunikation i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Kunskap i organisationer 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet - sport management 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Ledning av digital innovation 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Livscykelanalys för samhällsbyggare 5 hp
Ortsoberoende
VT23
Makroekonomi 7,5 hp
Borås
HT23
Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Mikroekonomi 7,5 hp
Borås
HT23
Mikrotjänster och öppna WebAPI:er 4 hp
Ortsoberoende
HT23
Mode och existentiell hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Mode, prestige och konsumtionsmagi 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Modedesign och hållbarhet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Modeskiss och illustration 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Modeskiss och illustration 2 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Mönsterkonstruktion I 7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
VT23
HT23
HT23
Mönsterkonstruktion II 7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning 7,5 hp
Borås
VT23
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 hp
Borås
HT23
Nätverk CCNA 15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Offentlig upphandling 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Offentligrättslig översiktskurs 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Plaster och miljön 5 hp
Borås, Distans
ST23
Portfolio och grafisk design 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Portfolio och grafisk design 4,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Preparandkurs i matematik 6 hp
Ortsoberoende
ST23
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Programmering av multicore och grafikkort med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Projektledning 7,5 hp
Borås
VT23
Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Psykologi - Grundkurs, distansutbildning 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Ringspinning - Interaktiv laborationskurs 2 hp
Ortsoberoende
HT23
Ringspinning påbyggnad - Laborationskurs 1 hp
Borås, Distans
HT23
Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Rörlig media för sociala medier 1: animera för Instagram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Rörlig media för sociala medier 2 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Service management i en digitaliserad värld 5 hp
Ortsoberoende
HT23
Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT23
Skapande matematikundervisning 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Skolbibliotekariens roll i lärandemiljöer 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Skolbibliotekets funktion och uppdrag 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Smarta textilier översiktskurs 4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Socialrätt 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Socialrätt II 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Studentdrivet designprojekt A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Studentdrivet designprojekt B 15 hp
Ortsoberoende
ST23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Borås
HT23
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT23
Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Svenska som andraspråk för lärare, 31- 45 hp 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp 15 hp
Ortsoberoende
VT23
Säker vård i avancerat och högteknologiskt vårdande 7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Textil Innovation 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Textil materiallära 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Textil översiktskurs - Fiber- och garnteknologi 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Textil översiktskurs - Sammanfogningstekniker 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Textil översiktskurs - Trikåteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Textil översiktskurs - Väveriteknik 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Textil översiktskurs – Färgning och beredning 3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Textila fibrer - Från produktion till återvinning 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Textila regelverk 3 hp
Ortsoberoende
HT23
Textilier och deras kontexter 7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Tjänsteautomation och robotiserad processautomatisering (RPA) 2,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 hp
Borås
HT23
Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Utveckling av applikationer för Android och iOS med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Utveckling av webbapplikationer med C# 7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
UX- och interaktionsdesign 7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Vetenskaplig kommunikation 15 hp
Borås
HT23
Vård- och omsorgsadministration 1 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Ortsoberoende
HT23
Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT23
Ölbryggning och fermentering 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23

Kurser (157)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
Borås
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
6,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
9 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Varberg
Skövde
Borås
VT23
HT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
Borås, Distans
Borås, Distans
VT23
HT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Borås, Distans
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
4,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
6 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
2 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
1 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
4 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
ST23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
3 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
HT23
Omfattning Studieort Termin
2,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT23
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT23
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT23
ST23