Därför är världen lite bättre än vad du kanske tror

Att konsumera nyheter i dessa dagar lämnar ofta en eftersmak av hopplöshet. Det kan kännas som att det enda som händer där ute är den ena olyckan efter den andra, annalkande kriser och hemska katastrofer som avlöser varandra. Det är alltså inte så konstigt att många människor idag har en dyster syn på världen och dess framtid. Och problemet ligger inte nödvändigtvis enbart hos medierna, utan framför allt i den mänskliga hjärnan.

Den mänskliga kärleken till spänning

Människans längtan efter något spännande som tar oss bort från det tråkiga gör att vi lätt kan bli distraherade från att se fakta. Att vi ofta skapar oss en överdramatisk världsbild är med andra ord förklarligt. Vi är helt enkelt evolutionärt programmerade att begå vissa tankemisstag, vilket leder oss till strukturella missförstånd i vår världsuppfattning.

Att hitta ett faktabaserat perspektiv

Den välkända läkaren och professorn Hans Rosling ägnade en stor del av sitt yrkesliv åt att motverka vanliga missuppfattningar om världen. Han menade att människan är bra på att fokusera på det dåliga istället för det goda. Det tillsammans med mediernas nyhetsrapportering kring negativa händelser gör att vi skapar oss en bild av att världen bara blir sämre. Dessutom menade Rosling att vi har en tendens att reagera med känslor istället för med fakta. Vi blir obekväma och får dåligt samvete av att säga att världen blir bättre eftersom vi vet att det fortfarande händer så mycket dåligt.

Men det är sant – att världen blir bättre alltså. Det sker jättemånga dåliga saker varje dag och samtidigt förbättras världen på många plan varje dag, hela tiden. Allt var inte bättre förr. Några exempel på dåliga saker som på relativt kort tid minskat är lagligt slaveri, barnadödlighet och utarmning av ozonskiktet. Och några positiva saker som blivit vanligare med tiden är exempelvis vaccination, demokrati och skyddad natur.

Genom att försöka se på världen med en klarare blick, utifrån ett faktabaserat perspektiv kan mycket se annorlunda ut. Nyckeln är att vara kritisk till både den information vi tar in från olika håll och kanter och till sin egen hjärna. Det gäller att försöka syna statistik, rubriceringar och fördomar i sömmarna. Och när du väl lyckas koppla bort dina känslor och se på fakta som fakta kommer du nog känna att världen ändå är lite bättre än vad du kanske trodde innan.