Vad händer när TikTok blir din enda nyhetskälla?

Flera nyhetsmedier rapporterar att unga använder TikTok och Instagram som sina främsta nyhetskällor. Även om det mesta i nyhetsväg finns att hitta i de kanalerna, så blandas information, nyheter, åsikter och underhållning till en kraftfull cocktail av fakta, fiktion och desinformation. Och, om sanningen ska fram, så är det plattformar som är allra bäst anpassade för den som letar efter den mest hypade restaurangen i Västsverige eller vill vila ögonen på när någon skär ett snitt genom lager av tvål.   

Att använda sociala medier som nyhetskälla ställer höga krav på den som läser. Ofta är formatet en kort film (för att vi inte ska hinna bli uttråkade och scrolla vidare) som beskriver ett komplext skeende på ett förenklat sätt. Dessutom har smarta algoritmer sett till att just du nås av inlägget, medan din kompis får något som hen visat engagemang för tidigare. Du har säkert märkt att ditt flöde har en tendens att ge dig mer av det du redan har, eller att du förföljs av annonser för de där skorna du klickade på för ett par veckor sedan.

Journalistik och medieetik viktigt

När vi nås av nyheter från etablerade mediehus lutar de sig mot fri, granskande, oberoende journalistik med en medieetik som ställer höga krav på sanningsenlighet, rättvisande urval, relevans och med en skyldighet att höra olika perspektiv. Den stora förändring som skett med sociala mediers intåg är att vem som helst kan publicera.

Behovet av att tänka kritiskt har aldrig varit större än nu. Det informationshav som vi alla simmar runt i virvlar allt snabbare. För att värdera sanningshalten i ett inlägg kan du ställa dig några frågor. Vem är avsändaren? Är det en expert på området, eller en myndighet som står bakom informationen? Finns det en vetenskaplig grund? Vad är syftet med inlägget? Är det för att informera, påverka eller sälja?

Man kan säga att lära sig att urskilja tillförlitlig information från felaktigheter eller direkta lögner lägger grunden till ett självständigt och gott liv. Ett liv där man fattar beslut som är baserade på fakta.

Källa: https://www.nytimes.com/2022/09/16/technology/gen-z-tiktok-search-engine.html