Utbildning för internationella akademiker

Utbildningen innehåller svenska som andraspråk och studier i samhällskunskap där svenska språket är i fokus. Samtidigt erbjuds vägledning och kartläggning av utbildning och/eller yrkeserfarenhet. Syftet är att studenten ska få språklig kunskap för att kunna utöva det yrke som den utländska akademiska utbildningen har förberett för och därmed stärka sin anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen vid Högskolan i Borås ska därför ses som ett komplement till den akademiska utbildningen från hemlandet.

Behörighetsgivande programmet för internationella akademiker: svenska som andraspråk och samhällskunskap 60 fup 

Denna utbildning vänder sig till dig som tidigare har studerat på ett universitet och har minst en kandidatexamen och behöver komplettera dina svenska kunskaper. Akademiskt skrivande och muntlig argumentation ingår i kursen. 

Du kommer att studera litteratur, språkets struktur, svenskt arbetsliv och många andra aktuella områden i samhället. Utbildningen omfattar 60 förutbildningspoäng (fup) under två terminer och utbildningen är på heltid (40h/vecka). Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Utbildningen är pausad sedan höstterminen 2022.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.