Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Inköpsförslag

Har du önskemål om att biblioteket bör köpa in en viss bok eller tidskrift kan du skicka in ditt inköpsförslag via länken nedan. Tjänsten vänder sig till dig som studerar, forskar eller arbetar vid Högskolan i Borås.

Innan du skickar in ditt förslag kan du kontrollera mot Primo eller tidskriftslistan att vi inte redan har boken eller tidskriften.

Skicka dina inköpsförslag

Kontaktpersoner för inköp

Klicka på den enhet du tillhör för att se information om kontaktpersonerna för inköp av litteratur.

Skicka in kurslitteraturlistor

Är du kursansvarig skicka in din litteraturlista till biblioteket@hb.se. Skriv "Kurslitteratur" i ärendefältet.

Söka uppgifter om en bok eller tidskrift

För att belägga om en titel finns tillgänglig kan du använda någon av följande tjänster.