Inköpsförslag

Innan du skickar in ditt förslag kan du kontrollera mot Primo eller tidskriftslistan att vi inte redan har boken eller tidskriften.

Skicka dina inköpsförslag

Kontaktpersoner för inköp

Klicka på den enhet du tillhör för att se information om kontaktpersonerna för inköp av litteratur.

Söka uppgifter om en bok eller tidskrift

För att belägga om en titel finns tillgänglig kan du använda någon av följande tjänster.