Huvudmeny
Butiksskylt med texten

2018-10-23

Högskolan i Borås har inrättat en OA-fond

Högskolan i Borås inrättar en open access fond i syfte att stimulera utvecklingen mot, och driva på omställningen till, öppen vetenskap.

Rektor Björn Brorström har tagit beslut att inrätta en open access-fond (OA-fond). Syftet med fonden är att betala forskarens avgift för publicering i en ren open access-tidskrift.