Huvudmeny
Man med sedlar framför en datorskärm

2018-10-04

Registrera dina APC:er rätt

Författaravgifter för öppen tillgång, så kallade APC:er*, är ett sätt att se till att artiklar blir öppet tillgängliga för andra att läsa, ladda ned, kopiera och sprida i digital form.

För att högskolor och universitet ska kunna hålla reda på hur mycket pengar som faktiskt läggs på att göra forskning öppet tillgänglig via APC:er, har SUHF (extern länk) rekommenderat alla lärosäten att sätta upp riktlinjer för bokföring av dessa kostnader. Detta leder också till att det blir möjligt att på nationell nivå följa hur utvecklingen av kostnader för öppen tillgång till forskning via APC:er ser ut. När du väljer att publicera din artikel öppet tillgängligt med hjälp av en APC...