Huvudmeny

Inläst litteratur

Kan talböcker vara ett bra hjälpmedel för dig i dina studier?

Du som är student på Högskolan i Borås och upplever att du  har en läsnedsättning har rätt till inläst kurslitteratur. Kurslitteraturen laddas ner som talböcker via Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. På MTM:s webbplats hittar du också mer information om anpassad kurslitteratur. För att börja använda inläst litteratur behöver du kontakta biblioteket för att få ett nedladdningskonto.

Vilka regler gäller?

Alla studenter som upplever att de har en läsnedsättning kan få ett nedladdningskonto. Med ett nedladdningskonto går det att själv ladda ner de böcker som man vill låna direkt från MTM:s katalog Legimus. Lånetiden är 6 månader. Kontakta biblioteket så hjälper vi dig att ordna ett nedladdningskonto.

Om en kursbok inte finns inläst är det möjligt att beställa nyproduktion av kurslitteraturen. Kontakta biblioteket i god tid vid önskemål om nyproduktion av kurslitteratur. En nyinläsning tar cirka 6-12 veckor. Kurslitteraturen görs som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller förstorad text.

Läsa anpassad litteratur

Talböcker

Ladda ner ett läsprogram från MTM för att lyssna och läsa talböcker i datorn. Det går även att lyssna på talböcker i en smartphone med hjälp av den kostnadsfria appen Legimus.

E-text

För att läsa e-textböcker i datorn behövs läsprogrammet Textview med licensnummer och en anpassning som t.ex. talsyntes eller punktskriftsdisplay.

Kontakt

Har du frågor om talböcker kan du ta en första kontakt med biblioteket via informationspunkterna så kan vi hjälpa dig vidare.

Kontaktpersoner på biblioteket

Lena Svenson
Telefon: 033-435 40 45
E-post: lena.svenson@hb.se

Karin Ekström
Telefon: 033-435 40 46
E-post: karin.ekstrom@hb.se