Inläst litteratur

Vilka regler gäller?

Studenter som har en läsnedsättning kan få ett personligt nedladdningskonto. Med ett nedladdningskonto kan du själv ladda ner de böcker som du vill låna från MTM:s katalog Legimus. Lånetiden är 6 månader. För att börja använda inläst litteratur behöver du kontakta biblioteket för att få ett nedladdningskonto.

Om en kursbok inte finns inläst är det möjligt att beställa nyproduktion av kurslitteraturen. Kontakta biblioteket i god tid vid önskemål om nyproduktion av kurslitteratur. En nyinläsning tar cirka 6-12 veckor. Kurslitteraturen görs som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller förstorad text.

Läsa anpassad litteratur

Den inlästa litteraturen förekommer som talbok och e-text. En talbok är en inläst version av en tryckt bok. Du kan ta del av talböcker via dator, smartphone eller särskilda spelare.

Kontakt

Har du frågor om talböcker kan du ta en första kontakt med biblioteket via informationspunkterna så kan vi hjälpa dig vidare.

Kontaktpersoner på biblioteket

Lena Svenson
Telefon: 033-435 40 45
E-post: lena.svenson@hb.se

Karin Ekström
Telefon: 033-435 40 46
E-post: karin.ekstrom@hb.se