Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Region Örebro län

Beskrivning

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för Örebroregionens utveckling.