Steget före i folkbiblioteket

Steget före i folkbiblioteket

En föränderlig värld med omfattande och disparata informationskällor och -flöden som ter sig alltmer svåröverskådliga ställer stora krav på yrkespersoner, inte minst beträffande urval och bedömning. Vad ska konsulteras, vilka källor och vilka flöden ska följas, vad är väsentligt att veta för vilka arbetsuppgifter, vad och vilka förtjänar tillit, vad är användbart hur och när? Detta är exempel på sådana informationsrelaterade frågor som står i fokus för studien.