Läsfrämjande som professionellt objekt

Läsfrämjande som professionellt objekt

Studien är också kopplad till uppdragsutbildningen Läsfrämjande som professionellt objekt som syftar till att nå kunskap om hur anställda på folkbibliotek förhåller sig till det läsfrämjande arbetet och dess möjligheter till strategisk utveckling. Några av de forskningsfrågor som undersöks i projektet handlar om hur nya, digitala redskap och medier ges betydelse i arbetet, hur de anställda förhåller sig till bibliotekens (potentiella) användare, och hur den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen kan bidra till en hållbar professionsutveckling.

Här kan du läsa mer om projektet Dela läslust