Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Beskrivning

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner,  landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKR. Regionerna som är medlemmar är  bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.