Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner,  landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKR. Regionerna som är medlemmar är  bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 

Länk till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR