Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Vänerns vattenvårdsförbund

Beskrivning

Vänerns vattenvårdsförbund har många olika uppgifter. Vi informerar om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor. Vi genomför olika undersökningar, sammanställer och utvärderar resultat från miljöövervakning, formulerar miljömål och föreslår åtgärder där det behövs. (från extra.lansstyrelsen.se/vanern 2019-11)