Inventering av vandrarmusslans larver i Göta Kanal

Inventering av vandrarmusslans larver i Göta Kanal

Under 2013 hittade man musslan bland annat i sjöarna Roxen och Glan i Motala Ströms vattensystem. Samma år gjordes en inventering av vandrarmusslans larver längs Göta Kanal i Västra Götaland och Östergötlands län.

I detta projekt görs 2019 en förnyad inventering med samma utförare (Högskolan i Borås) och med samma metodik för att undersöka om musslan spridit sig vidare i systemet. Proverna analyseras mikroskopiskt.