Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbund har många olika uppgifter. Vi informerar om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor. Vi genomför olika undersökningar, sammanställer och utvärderar resultat från miljöövervakning, formulerar miljömål och föreslår åtgärder där det behövs. (från extra.lansstyrelsen.se/vanern 2019-11)

Länk till Vänerns vattenvårdsförbund