Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Affärsutveckling för framtiden

Diarienummer

387-12-65

Startdatum

2012-09-03

Slutdatum

2013-01-31

På uppdrag av Ulricehamns Cityförening genomför SIIR en utredning med syfte att utvärdera genomförda utbildningsinsatser i ett ESF-beviljat projekt med namnet ”Affärsutveckling för framtiden”. Två områden är centrala för utvärdering: kundbemötande och visuell skyltning. Under början av hösten har projektet inletts med att ta reda på kunders uppfattning av hur Ulricehamns butikshandel i stadskärnan uppfattas vad gäller bemötande och skyltning. Sättet att samla in data på har varit via direkta butiksobservationer samt mystery shopping. Därefter analyseras materialet och ligger i sin tur till grund för vilken typ av utvärderingsfrågor som kommer att ställas till butiksanställda och butiksägare

Projektledare

  • Roman Tannenberg

Områden

Centrumbildningar