Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Affärsutveckling för framtiden

Diarienummer

387-12-65

Startdatum

2012-09-03

Slutdatum

2013-01-31

På uppdrag av Ulricehamns Cityförening genomför SIIR en utredning med syfte att utvärdera genomförda utbildningsinsatser i ett ESF-beviljat projekt med namnet ”Affärsutveckling för framtiden”. Två områden är centrala för utvärdering: kundbemötande och visuell skyltning. Under början av hösten har projektet inletts med att ta reda på kunders uppfattning av hur Ulricehamns butikshandel i stadskärnan uppfattas vad gäller bemötande och skyltning. Sättet att samla in data på har varit via direkta butiksobservationer samt mystery shopping. Därefter analyseras materialet och ligger i sin tur till grund för vilken typ av utvärderingsfrågor som kommer att ställas till butiksanställda och butiksägare

Projektledare

  • Roman Tannenberg

Områden

Centrumbildningar