Affärsutveckling för framtiden

Affärsutveckling för framtiden

På uppdrag av Ulricehamns Cityförening genomför SIIR en utredning med syfte att utvärdera genomförda utbildningsinsatser i ett ESF-beviljat projekt med namnet ”Affärsutveckling för framtiden”. Två områden är centrala för utvärdering: kundbemötande och visuell skyltning. Under början av hösten har projektet inletts med att ta reda på kunders uppfattning av hur Ulricehamns butikshandel i stadskärnan uppfattas vad gäller bemötande och skyltning. Sättet att samla in data på har varit via direkta butiksobservationer samt mystery shopping. Därefter analyseras materialet och ligger i sin tur till grund för vilken typ av utvärderingsfrågor som kommer att ställas till butiksanställda och butiksägare