Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Datorbaserat beslutsstöd för ambulanssjukvård


Den första bedömningen av patienten är av central betydelse för det fortsatta vårdandet. Ambulanssjukvården gör sin bedömning i ett personligt vårdmöte. Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är den preliminära bedömningsdiagnosen.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Ett sätt att öka precisionen i bedömningen är att integrera ett beslutsstöd i bedömningsprocessen. Ett sådant stöd kan ge ett strukturerat arbetssätt,föreslå observationer och kontroller samt påminna om åtgärder som behöver göras.

I studien Datorbaserat beslutsstöd för ambulanssjukvård testas hypotesen att ett datorbaserat beslutstöd kan öka träffsäkerheten i bedömningen.

Fyra delstudier är planerade:

  1. Metaanalys av tillgänglig forskning.
  2. Utveckling av ett systematiskt beslutsstöd.
  3. En experimentell studie där ambulanssjuksköterskor utvärderar projektets nya beslutstöd för ambulanssjukvård utvecklat i en IT-plattform integrerad i ambulansjournalsystemet.
  4. Klinisk studie av det utvecklade beslutsstödet i reguljär ambulansverksamhet.

Ett förbättrat beslutsstöd kan öka träffsäkerheten i första bedömningen och därmed uppnås ökad patientsäkerhet samt ytterligare kvalitetssäkring av ambulanssjukvården.

Resultaten från första delstudien rapporteras under 2011.