Magnus Hagiwara

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Akademin för polisiärt arbete

Telefonnummer: 033-435 4751

E-post: magnus.hagiwara@hb.se

Rumsnummer: E707

Signatur: MHW

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Mitt stora forskningsintresse är patientsäkerhet inom prehospital akutsjukvård. Jag är engagerad i forskning som ska kartlägga patientsäkerhetsproblem i det prehospitala fältet samt metoder för att förbättra bedömningen av den akut sjuke patienten. Exempel på sådana metoder är beslutstöd, nya utbildningsinterventioner som simulering och spelbaserat lärande, IT lösningar och system för feedback.

Jag är även engagerad i forskning kring katastrofsjukvård samt ledning vid ”den stora olyckan”.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Development and evaluation of a computerised decision support system for use in prehospital care

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper