Huvudmeny

Nedbrytning av cellulosa för energiåtervinning


Tillsammans med andra aktörer i Sjuhäradsregionen arbetar Högskolan i Borås för att hitta nya och förbättrade tekniker för att omvandla avfall till etanol och biogas.

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2013-12-31

Områden