Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har som mål att främja Sjuhäradsbygden, bidra till att den ska bli en attraktivare plats att leva och bo i.

Stiftelsens främsta uppgifter är att främja sparsamhet genom att bevara och utveckla sparbanks- och föreningsbanksrörelsernas idéer och värderingar och att stärka Sparbanken Sjuhärads konkurrenskraft på marknaden. Varje år utdelas bidrag till forskning/utbildning, näringsliv samt kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad.

Länk till Sparbanksstiftelsen - Sjuhärad

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt