Huvudmeny

Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM


Syftet med projektet "METPROM" är att utveckla ett utbildningsprogram för hamnsäkerhet. Det är ett europeiskt samarbetsprojekt inom Leonardo da Vinci-initiativet, med deltagande från Sverige, Belgien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.