Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM


Syftet med projektet "METPROM" är att utveckla ett utbildningsprogram för hamnsäkerhet. Det är ett europeiskt samarbetsprojekt inom Leonardo da Vinci-initiativet, med deltagande från Sverige, Belgien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland.