EU - Leonardo da Vinci Programme

EU - Leonardo da Vinci Programme

Leonardo da Vinci fokuserade på yrkesutbildning.

Det handlade både om lärandes och lärandes behov inom sektorn, nämligen praktikanter i yrkesutbildning, lärare och utbildare, institutioner och utbildningsorgan, företag, föreningar, arbetsmarknadens parter och organ som rör livslångt lärande eller på arbetsmarknaden.

Länk till EU - Leonardo da Vinci Programme