Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM

Program för europeisk hamnsäkerhetspersonal - METPROM

Projektledare

Assistant Professor Dr. Taner Albayrak, Piri Reis University

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner