Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

PsYoungSupport


I ett samarbetsprojekt mellan Vårdalinstitutet och Göteborgs universitet realiserar InnovationLab en webbportal som syftar till att stödja unga närstående till personer med psykisk sjukdom.

Startdatum

2008-12-01

Slutdatum

2010-05-31

Det övergripande syftet för forskningsprojektet PS Young Support är att utvärdera IKT-insatser (informations- och kommunikationstekno-logiska) i form av information och stöd till unga personer som har någon närstående som mår psykiskt dåligt.

Målet är att utveckla en interaktiv webbportal som innehåller information och länkar. Det ska även gå att kommunicera med andra personer via webbportalen. Kommunikationen ska kunna ske i såväl ”slutna rum” det vill säga endast för anslutna gruppmedlemmar som i ett större forum. Grupperna ska bestå av personer i liknande situation och ”handledare” med vårdprofessionella personer.

InnovationLab ansvarar för den webbtekniska delen av forskningsprojektet PS Young Support

Projektledare

  • Ingela Skärsäter, Barbro Krevers, Hannes Göbel (ansvarig för InnovationLabs utveckling)

Finansiärer