Hannes Göbel

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4270

E-post: hannes.gobel@hb.se

Rumsnummer: L426

Signatur: HGO

Jag deltar i flera projekt inom forskningsområden som Outsourcing och IT Service Management. Huvudsakligt fokus ligger på kärnprocesser som stödjer både tjänstekonsument- och tjänsteleverantörsrelationer men också på digital innovation. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009 och innan dess arbetade jag som IT-konsult och då främst i teknikrelaterade roller. 

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt finansierade av KK-stiftelsen, VGR och EU.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper