Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Studie över variabiliteten i tid till vård vid akuta smärtor/ obehag i bröstet

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2011-12-31

Det saknas idag kunskap kring om det tar olika lång tid – variabilitet - att komma inom vård vid akuta smärtor/obehag i bröstet beroende på vilket sjukhus man som patient kommer till och vilken patientgrupp man tillhör

I projektet testas hypotesen att det finns en stor variabilitet i tid till vård vid akuta smärtor/obehag i bröstet mellan sjukhus och mellan olika patientgrupper. Dessa tidsskillnader måste elimineras.

I studien kommer samtliga patienter i Göteborgs kommun som söker sjukvård under perioden september 15 till december 15, 2008 (n=2.500) att ingå. Dessa har kartlagts med avseende på tid till vård (bedömning och behandling).

De preliminära resultaten av studien förväntas visa på att det finns en stor variabilitet mellan sjukhus och mellan patientgrupper. Fullständig redovisning sker 2011.

En rättvis sjukvård utgör en av grundprinciperna inom vårdetiken. Föreliggande studie kommer att ligga till grund för förbättringsarbete med målsättningen att eliminera variabiliteten i tid till vård vid akuta smärtor/ obehag i bröstet.

Områden

Centrumbildningar