Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Textila muskler

Startdatum

2015-03-01

Slutdatum

2018-06-30

I detta projekt studera vi egenskaper av textila fibrer som blir kortare när de värms upp och längre när de kyls ner. Genom upprepade värmning och kylning kan dessa fibrer fungera som konstgjorda muskler. Vi använder datormodellering för att studera, på molekylnivån, varför vissa textila fibrer har denna egenskap medan andra fibrer inte visar någon längdändring när de värms upp eller kyls ner. Detta projekt är del av ett större samarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Bilderna visar längdändringen av en molekyl som ingår i en textil fiber med de önskade egenskaperna (actuation). Molekylen heter poly(vinylidene fluoride) (PVDF) som blir kortare när den värms. Denna modellering ger oss fördjupada kunskaper om varför denna molekyl (och fibern) bete sig som den gör. Dessa kunskaper ger oss möjligheten att utvecklar nya textila fibrer som är ännu bättre (starkare konstgjorde muskler) än PVDF.