Textila muskler

Textila muskler

I detta projekt studera vi egenskaper av textila fibrer som blir kortare när de värms upp och längre när de kyls ner. Genom upprepade värmning och kylning kan dessa fibrer fungera som konstgjorda muskler. Vi använder datormodellering för att studera, på molekylnivån, varför vissa textila fibrer har denna egenskap medan andra fibrer inte visar någon längdändring när de värms upp eller kyls ner. Detta projekt är del av ett större samarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Bilderna visar längdändringen av en molekyl som ingår i en textil fiber med de önskade egenskaperna (actuation). Molekylen heter poly(vinylidene fluoride) (PVDF) som blir kortare när den värms. Denna modellering ger oss fördjupade kunskaper om varför denna molekyl (och fibern) bete sig som den gör. Dessa kunskaper ger oss möjligheten att utvecklar nya textila fibrer som är ännu bättre (starkare konstgjorda muskler) än PVDF.