Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Ungdom och social inklusion: Identitet, lärande och territoriell stigmatisering


Högskolan i Borås står som värd för ett externt finansierat nordiskt nätverk – ”NordForsk-nätverket Ungdom och social exklusion: identitet, lärande och territoriell stigmatisering” med forskare från ett flertal discipliner, bland annat kulturvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi och socialt arbete, från flera lärosäten, till exempel i Reykjavik, Roskilde, Bergen, Oslo, Malmö, Borås och Göteborg.

Startdatum

2008-09-01

Slutdatum

2011-12-31

Nätverket sysslar med utveckling av etnografisk forskning med utgångspunkt
i analys av postindustriella utvecklingsmönster och ungas segregations-
och integrationsprocesser i det samtida Norden. Här utvecklas
också kunskaper om i vilken utsträckning skolan arbetar med att
främja integration eller befäster de rådande strukturerna samt hur dagens
socialt exkluderade ungdom hanterar skola och fritid. Syftet är
att skapa förutsättningar för en gemensam nordisk ansats som förmår
spegla och reflektera skillnader och likheter i de nordiska ländernas
utvecklingsmönster.