Dennis Beach

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4243

E-post: dennis.beach@hb.se

Rumsnummer: B608

Signatur: DBE

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, som omfattar ämnena pedagogiskt arbete, psykologi, sociologi, och arbetsvetenskap. Inom området bedrivs forskning om bildning, utbildning, undervisning, ledarskap, fostran och lärande med nedanstående inriktningar. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010. För närvarande är jag verksam i två forskningsprojekt. Både två är finansierade av Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskaplig Kommitté. Jag medverkar i en NordForsk finansierad excellens centrum for Justice in Education in the Nordic Countries (JustEd). 

Jag har tre huvudsakliga forskningsintressen: 

1. De nordiska välfärdsstaterna har under de senaste decennierna liberaliserats i grunden, och lägger inte längre lika stor vikt som tidigare vid att samhällets välfärd, på förhållandevis jämlik basis, skall komma alla medborgare till del. De har blivit välfärdssamhällen, där den omfördelning av resurser som sker, inte lika tydligt som förut är till förmån för jämlikhet. En annan logik härskar. Den offentliga sektorn har både av- och omreglerats till förmån för privata val och privat konsumtion framför social jämlikhet, även om det har gjorts försök att reglera den privata konsumtionens utslagseffekter. Hur denna omvandling får genomslag inom utbildningssektorn och med vilka konsekvenser är mitt huvudsakliga intresseområde.

2. Den nya utbildningsdiskursen kring kreativitetsläranden utgör det andra intresseområde.

3. Ungdom och social exklusion: identitet, lärande och territoriell stigmatisering. Framväxten av det postindustriella samhället och de stora skillnader vad gäller ungas uppväxtvillkor, utbildning och lärande den bär med sig.

Uppdrag

  • Ledamot EPN Västra Götaland
  • Ordförande i HBs Lärarutbildningsnämnd
  • Deputy Editor Education and Ethnography tidskrift
  • Ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd

Avhandlingstitel

Making Sense of the Problems of Change: An Ethnographic Study of a Teacher Education Reform (1995)

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper