Huvudmeny

Women-centered breastfeeding care: a theory development for caring

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2020-01-01

Projektet syftar till att utifrån tidigare genomförd fenomenologisk och hermeneutisk forskning utveckla en vårdvetenskaplig teori för vårdandet vid amning som baseras på ett kvinnoperspektiv på amning vilket har potential att bidra till en kvinnocentrerad vård. Projektet är ett teoretiskt projekt medlivsvärldsteoretisk förankring där analys av tidigare genomförd forskning görs med avseende att identifiera betydelsefulla begrepp som kan utveckla en teori.