Huvudmeny

Just nu uppdaterar vi våra utbildningssidor, vilket kan leda till att sidorna inte visas på ett korrekt sätt.

Viktiga datum

Vårterminen 2019

17 september - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 oktober - Sista anmälningsdag
3 december - Sista kompletteringsdag
11 december - Antagningsbesked med svarskrav
17 december - Sista svarsdag
20 december - Andra antagningsbeskedet
8 januari - Registrering på kurs och program öppnar
15 januari - Sista dag för registrering på kurs och program


Höstterminen 2019

15 mars - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 april - Sista anmälningsdag
20 juni - Sista kompletteringsdag
11 juli - Antagningsbesked med svarskrav
26 juli - Sista svarsdag
1 augusti - Andra antagningsbeskedet


Utbildningar med avvikande datum

 

Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeutbildning

15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
27 mars - Sista kompletteringsdag
12 april - Antagningsbesked
17 april - Efterantagning påbörjas 

 

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

26 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 april - Sista anmälningsdag
16 april - Sista dag för uppladdning av portfolio
6 maj - Sista betaldag anmälningsavgift
6 maj - provdag textildesign
21-22 maj - provdagar modedesign
Slutet av maj - Antagningsbesked

 

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign

22 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
1 mars - Sista anmälningsdag
12 mars - Sista betaldag anmälningsavgift
12 mars - Sista kompletteringsdag
8 maj - Antagningsbesked

 * 6 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.