Viktiga datum

Höstterminen 2021

15 mars - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 april - Sista anmälningsdag
5 juli - Sista kompletteringsdag
16 juli - Antagningsbesked med svarskrav
23 juli - Sista svarsdag
29 juli - Andra antagningsbeskedet
16 augusti - Registrering till program och kurser öppnar
24 augusti - Sista dag för registrering till program och kurser
30 augusti - Terminsstart

Vårterminen 2022

15 september - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 oktober - Sista anmälningsdag
1 december - Sista kompletteringsdag
9 december - Antagningsbesked med svarskrav
17 december - Sista svarsdag
22 december - Andra antagningsbeskedet

Utbildningar med avvikande datum

Sommarterminen 2021

19 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
30 mars - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
23 april - Antagningsbesked
24 maj - Registrering till sommarkurser öppnar
1 juni - Sista dag för registrering till sommarkurser

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

22 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
16 april - Sista anmälningsdag
16 april - Sista dag för uppladdning av portfolio
6 maj - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
7 maj - Provdag textildesign
11-12 maj - Provdagar modedesign
17 maj - Sista kompletteringsdag
28 maj - Antagningsbesked

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign

22 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
1 mars - Sista anmälningsdag
1 mars - Sista dag för uppladdning av portfolio
15 mars - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
15 mars - Sista kompletteringsdag
6 maj - Antagningsbesked

 

Specialistsjuksköterskeutbildning, Barnmorskeutbildning och Masterprogrammet med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård

15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
1 april - Sista kompletteringsdag
20 april - Antagningsbesked
27 april - Efterantagning påbörjas


 

För dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska
Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.
Ditt antagningsbesked kommer den 20 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

 

 


*** 7 maj – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.