Viktiga datum

Höstterminen 2023

15 mars - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
17 april - Sista anmälningsdag
21 juni - Sista kompletteringsdag
12 juli - Antagningsbesked med svarskrav
21 juli - Sista svarsdag
27 juli - Andra antagningsbeskedet
14 augusti - Registrering till program och kurser öppnar
22 augusti - Sista dag för registrering till program och kurser
28 augusti - Terminsstart
23 oktober -  Registrering för fristående kurser som startar v. 45 öppnar*
31 oktober - Sista dag för registrering till fristående kurser som startar v. 45*

Utbildningar med avvikande datum

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

20 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
28 januari - Ansökningsuppgiften släpps på högskolans webbplats
18 april - Sista anmälningsdag
18 april - Sista dag för uppladdning av ansökningsportfolio och CV
28 april - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
17 maj - Sista dag att ladda upp gymnasiala meriter på antagning.se (sista kompletteringsdag)
31 maj - Antagningsbesked

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign

20 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
1 mars - Sista anmälningsdag
1 mars - Sista dag för uppladdning av portfolio
7 mars - Sista dag att ladda upp akademiska meriter och betala avgift (sista kompletteringsdag)
16 maj - Antagningsbesked

Sommarterminen 2023

17 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
30 mars - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
26 april - Antagningsbesked
22 maj - Registrering till sommarkurser öppnar
30 maj - Sista dag för registrering till sommarkurser
5 juni - Terminsstart

Specialistsjuksköterskeutbildning (vårterminen)

15 augusti - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 september - Sista anmälningsdag
28 september - Sista kompletteringsdag
28 oktober - Antagningsbesked
7 november - Efterantagning påbörjas

Specialistsjuksköterskeutbildning och Barnmorskeutbildning (höstterminen)

15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
3 april - Sista kompletteringsdag
21 april - Antagningsbesked
27 april - Efterantagning påbörjas

* Preliminära datum

För dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska
Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.

Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.
Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 26 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.


*** 1 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad (Vårterminen 2023)
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.