Viktiga datum

Sommarterminen 2024

 • 19 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 15 mars - Sista anmälningsdag
 • 25 april - Antagningsbesked
 • 20 maj - Registrering till sommarkurser öppnar
 • 28 maj - Sista dag för registrering till sommarkurser
 • 3 juni - Terminsstart 

Höstterminen 2024

 • 15 mars - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 15 april - Sista anmälningsdag
 • 20 juni - Sista kompletteringsdag
 • 11 juli - Antagningsbesked med svarskrav
 • 19 juli - Sista svarsdag
 • 25 juli - Andra antagningsbeskedet
 • 19 augusti - Registrering till program och fristående kurser som startar v. 36-44 öppnar
 • 27 augusti - Sista dag för registrering till program och fristående kurser som startar v. 36-44
 • 2 september - Terminsstart
 • 21 oktober -  Registrering för fristående kurser som startar v. 45 och framåt öppnar
 • 29 oktober - Sista dag för registrering till fristående kurser som startar v. 45 och framåt

Utbildningar med avvikande datum

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

 • 19 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 27 januari - Ansökningsuppgiften släpps på högskolans webbplats
 • 16 april - Sista anmälningsdag
 • 16 april - Sista dag för uppladdning av ansökningsportfolio och CV
 • 28 april - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
 • 17 maj - Sista dag att ladda upp gymnasiala meriter på antagning.se (sista kompletteringsdag)
 • 30 maj - Antagningsbesked

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign

 • 19 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 1 mars - Sista anmälningsdag
 • 1 mars - Sista dag för uppladdning av portfolio
 • 7 mars - Sista dag att ladda upp akademiska meriter och betala avgift (sista kompletteringsdag)
 • 16 maj - Antagningsbesked

Specialistsjuksköterskeutbildning och Barnmorskeutbildning (höstterminen)

 • 15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 15 mars - Sista anmälningsdag
 • 3 april - Sista kompletteringsdag
 • 19 april - Antagningsbesked
 • 29 april - Efterantagning påbörjas
 • 19 augusti - Registrering öppnar
 • 27 augusti - Sista dag för registrering 

Specialistsjuksköterskeutbildning (vårterminen)

 • 15 augusti - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
 • 15 september - Sista anmälningsdag
 • 28 september - Sista kompletteringsdag
 • 27 oktober - Antagningsbesked
 • 1 november - Efterantagning påbörjas

För dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska
Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars.

Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.

Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring.
Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 19 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.


*** 1 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad (Vårterminen 2023)
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.