Viktiga datum

Vårterminen 2023

15 september - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
17 oktober - Sista anmälningsdag
1 december - Sista kompletteringsdag
9 december - Antagningsbesked med svarskrav
19 december - Sista svarsdag
22 december - Andra antagningsbeskedet
2 januari - Registrering till program och kurser öppnar
10 januari - Sista dag för registrering till program och kurser
16 januari - Terminsstart
6 mars -  Registrering för fristående kurser som startar v. 12-13 öppnar
14 mars- Sista dag för registrering till fristående kurser som startar v. 12-13

Utbildningar med avvikande datum

Mode- och Textildesign, kandidatutbildning

21 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)*
29 januari - Ansökningsuppgiften släpps på högskolans webbplats*
20 april - Sista anmälningsdag*
20 april - Sista dag för uppladdning av portfolio (inklusive CV)*
30 april - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet*
10 maj - Provdag textildesign*
16-17 maj - Provdagar modedesign*
17 maj - Sista dag att ladda upp gymnasiala meriter på antagning.se (sista kompletteringsdag)*
31 maj - Antagningsbesked*

Konstnärligt masterprogram i Mode- och Textildesign

21 januari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)*
1 mars - Sista anmälningsdag*
1 mars - Sista dag för uppladdning av portfolio*
7 mars - Sista dag att ladda upp akademiska meriter och betala avgift*
28 april - Intervjuer modedesign*
29 april - Intervjuer textildesign*
16 maj - Antagningsbesked*

Sommarterminen 2023

17 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 mars - Sista anmälningsdag
30 mars - Sista betaldag anmälningsavgift vid avgiftsskyldighet
26 april - Antagningsbesked
23 maj - Registrering till sommarkurser öppnar*
31 maj - Sista dag för registrering till sommarkurser*
6 juni - Terminsstart*

Specialistsjuksköterskeutbildning (vårterminen)

15 augusti - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)
15 september - Sista anmälningsdag
28 september - Sista kompletteringsdag
28 oktober - Antagningsbesked
7 november - Efterantagning påbörjas

Specialistsjuksköterskeutbildning och Barnmorskeutbildning (höstterminen)

15 februari - Webbanmälan öppnar på antagning.se (extern länk)*
15 mars - Sista anmälningsdag*
1 april - Sista kompletteringsdag*
26 april - Antagningsbesked*
2 maj - Efterantagning påbörjas*

* Preliminära datum

För dig som vill utbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska
Utbildningarna går att söka på antagning.se från och med 15 februari och sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 1 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.
Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.
Ditt antagningsbesked kommer den 26 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet.

 


*** 1 november – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad (Vårterminen 2023)
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper på antagning.se (extern länk)  som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Alla papper ska vara inne senast 6 maj. 

Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.