Anmälan, antagning och registrering

Hur många som söker, vilket meritvärde du och de andra sökande har och hur många platser det finns avgör sedan om du blir antagen eller inte. Detta kallas urval. Läs mer under Att söka till högskolan.

Tidigare antagen och registrerad

Den som tidigare varit antagen och registrerad på en utbildning vid Högskolan i Borås kan inte antas till samma utbildning igen såvida hen inte gjort ett tidigt avbrott (inom 3 veckor från kursstart). Eventuell omregistrering är möjlig och detta handläggs av administrationen vid respektive akademi. Akademin för textil, teknik och ekonomi kontaktas via a1@hb.se, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd via a2@hb.se och Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT via a3@hb.se.

Anmälan till sommarterminen 2021:

Anmälan öppnar 19/2 och görs via antagning.se (extern länk).

Anmälan till höstterminen 2021:

Anmälan öppnar 15/3 och görs via antagning.se (extern länk).

Sen anmälan till vårterminen 2021:

Några av våra fristående kurser är fortfarande öppna för sen anmälan och kan göras via antagning.se (extern länk).

 

 

Ladda upp dokument

Om du ska komplettera med kurser och betyg som inte förs över via betygsdatabasen kan du antingen ladda upp dokument eller skicka dina handlingar till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM . För att se hur du laddar upp dokument gå in på följande länk: antagning.se (extern länk)


Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.