Anmälan, antagning och registrering

Hur många som söker, vilket meritvärde du och de andra sökande har och hur många platser det finns avgör sedan om du blir antagen eller inte. Detta kallas urval. Läs mer under Att söka till högskolan.

Tidigare antagen och registrerad

Den som tidigare varit antagen och registrerad till ett utbildningsprogram vid Högskolan i Borås kan antas till samma utbildning igen. Utbildningar där VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ingår undantas från denna regel.

Den som tidigare varit antagen och registrerad på en kurs vid Högskolan i Borås kan inte antas till samma kurs igen såvida hen inte gjort ett tidigt avbrott (inom 3 veckor från kursstart). Eventuell omregistrering är möjlig och detta handläggs av respektive kursadministratör.

Sen anmälan till höstterminen 2020:

Många av våra utbildningar är öppna för sen anmälan. Anmälan görs via antagning.se (extern länk).

Sen anmälan till vårdutbildningar på avancerad nivå, höstterminen 2020:

Specialistsjuksköterskeutbildning, Barnmorskeutbildning och Masterprogrammet med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård är fortfarande öppna för sen anmälan. Du hittar utbudet via antagning.se (extern länk).

Sen anmälan till sommarterminen 2020:

Några av våra sommarkurser är fortfarande öppna för sen anmälan. Du gör sen anmälan via antagning.se (extern länk).

 

 

Ladda upp dokument

Om du ska komplettera med kurser och betyg som inte förs över via betygsdatabasen kan du antingen ladda upp dokument eller skicka dina handlingar till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM . För att se hur du laddar upp dokument gå in på följande länk: antagning.se (extern länk)


Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.