Anmälan, antagning och registrering

Hur många som söker, vilket meritvärde du och de andra sökande har och hur många platser det finns avgör sedan om du blir antagen eller inte. Detta kallas urval. Läs mer under Att söka till högskolan.

Tidigare antagen och registrerad

Den som tidigare varit antagen och registrerad på en utbildning vid Högskolan i Borås kan inte antas till samma utbildning igen såvida hen inte gjort ett tidigt avbrott (inom 3 veckor från kursstart). Nysökande studenter ges förtur framför den som tidigare avbrutit studierna.  Beslut om plats för återkomst kan komma nära inpå eller efter terminsstart.

Student som anmält avbrott eller uteblivit från programstudierna en längre tid, men önskar återuppta studierna ska göra ansökan om återkomst efter avbrott hänvisas till blankett 5

Omregistrering på kurs handläggs av administrationen vid respektive akademi. Akademin för textil, teknik och ekonomi kontaktas via a1@hb.se, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd via a2@hb.se och Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT via a3@hb.se.

Vårterminen 2024:

Vissa av våra kurser är fortfarande öppna för anmälan och denna görs via antagning.se (extern länk)

Specialistsjuksköterskeutbildningar hösten 2024:

Anmälan till våra specialistutbildningar inom vård är öppen och görs via antagning.se (extern länk)

Sommarterminen 2024:

Anmälan till våra sommarkurser öppnar 19/2 och görs via antagning.se (extern länk)

Höstterminen 2024:

Anmälan till höstterminens program och kurser öppnar 15/3 och görs via antagning.se (extern länk)

 

Ladda upp dokument

Om du ska komplettera med kurser och betyg som inte förs över via betygsdatabasen kan du antingen ladda upp dokument eller skicka dina handlingar till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM . För att se hur du laddar upp dokument gå in på följande länk: antagning.se (extern länk)


Högskolan kontaktar dig om du blir antagen. Reservantagningen kan pågå cirka två veckor in på terminen.