Studentkår

Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka och medverka i utveckling av utbildning och förutsättningar för studier vid högskolan. Detta kommer bland annat till uttryck genom att studentkåren strävar efter

  • hög representation i beslutande och beredande organ
  • aktivt deltagande i högskolans övriga beslutprocess genom ha en organisation för att kunna ta emot information samt vara samrådspart i frågor som berör utbildningen
  • göra Borås till en attraktiv studentstad genom att verka för goda studiesociala förhållanden 

Studentkåren verkar inom högskolans alla utbildningar men är inte aktiva vid mer än ett universitet eller högskola.