Organisation

Högskolan i Borås är organiserad enligt följande struktur:
 
Högskolans styrelse har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. För högskolans ledning under styrelsen svarar rektor. Högskolans nämnder Forsknings- och utbildningsnämnden samt Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning är organisatoriskt placerade direkt under styrelsen.
 
Under rektor finns dels stabsfunktioner dels en linjeorganisation bestående av tre akademier, "Akademin för textil, teknik och ekonomi", "Akademin för vård, arbetsliv och välfärd" och "Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT" samt en enhet för Verksamhetsstöd. Akademierna och verksamhetsstödet är i sin tur organiserade i ett antal underliggande sektioner respektive avdelningar.
 

Rektors stabsfunktioner

 • Rektors stab med strateger och rådgivare
 • Forskning och Innovation som består av Science Park Borås och Grants and Innovation Office (GIO)

Akademin för textil, teknik och ekonomi

 • Sektionen för design
 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap
 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
 • Sektionen för textilteknologi
 • Textila labb

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

 • Sektionen för arbetsliv och välfärd
 • Sektionen för vårdvetenskap
 • Enheten för polisutbildning

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
 • Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning
 • Sektionen för informationsteknologi
 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Verksamhetsstöd

 • Akademistöd
 • Bibliotek
 • Campus och hållbarhet
 • Ekonomi
 • HR
 • IT
 • Kommunikation
 • Utbildningsstöd

Skiss över högskolans organisationsstruktur