Huvudmeny

Examensbevis

Examensbevis utfärdas på begäran vid den högskola där du senast har godkänts i prov eller har slutfört din utbildning, om inte de berörda högskolorna har kommit överens om annat.

Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkom till högskolan.

På examensbeviset redovisas vid sidan om den akademiska alternativt yrkesrelaterade examina du erhållit också de kurser med betyg som ingår i examen. Titel på det självständiga arbetet (examensarbete redovisas också).

Viktig att notera är att ett Examensbevis utfärdas bara en gång i original. Det är möjligt att få en kopia på den arkivkopia högskolan sparar. Vid examensenheten sparas dessa i två år. Äldre kopior kan fås från högskolans centrala arkiv.