Examensbevis

Ansökan prövas mot nationella och lokala examensregler.

Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkommit till högskolan.

På examensbeviset redovisas vid sidan om den akademiska alternativt yrkesrelaterade examina du erhållit också de kurser med betyg som ingår i examen. Titel på det självständiga arbetet (examensarbetet) redovisas också.

Borttappat examensbevis (avser dig som har ett examensbevis utfärdad i pappersformat, före april 2024)

Har du förlorat ditt examensbevis kan du beställa en kopia från registraturet. Kontakta registrator på telefonnummer 033 - 435 40 73 eller via e-post registrator@hb.se. Uppge namn, födelsedata, utbildning samt vilket år din examen utfärdades.