Examensbevis

Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkommit till högskolan.

På examensbeviset redovisas vid sidan om den akademiska alternativt yrkesrelaterade examina du erhållit också de kurser med betyg som ingår i examen. Titel på det självständiga arbetet (examensarbetet) redovisas också.

Viktig att notera är att ett Examensbevis utfärdas bara en gång i original. Det är möjligt att få en kopia på den arkivkopia högskolan sparar. Vid examensenheten sparas dessa i ett år. Äldre kopior kan fås från högskolans centrala arkiv. Kontakta registraturet på telefonnummer
033 - 435 40 73 eller via e-post registrator@hb.se