Studenter med laptop

Webb- och mobiltjänster

Adobe Connect

Adobe Connect avvecklas och ersätts med Zoom (se nedan).

E-post - Google Mail

Support: it@hb.se
Logga in: Google Mail
Mer om E-post

Kurs- och programtorget

Till kurs- och programtorget

Ladok Student

Genom Ladok Student kan du bland annat registrera dig, se studieresultat och anmäla dig till tentamen.
Support: ladok@hb.se
Logga in: Ladok Student
Mer om Ladok Student

Nais

Nais är ett administrations- och informationssystem där du som student med en funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd i dina studier.
Support: Anita Lindahl 
Mer om Nais

PING PONG (Lärplattform)

PING PONG är Högskolan i Borås gemensamma webbaserade lärplattform som används i de flesta av våra utbildningar.
Support: pingpong@hb.se
Logga in: PING PONG
Mer om PING PONG

Primo

Söktjänsten Primo är ett verktyg för sökningar i bibliotekets samlingar av tryckta och elektroniska böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser och mer.
Support: biblioteket@hb.se 
Logga in: Primo
Mer om Primo

Programvaror

Mer om Programvaror

Schema - KronoX

Support: kronox@hb.se
Hitta ditt schema: KronoX
Mer om Schema - KronoX

Selfservice

I Selfservice kan du se dina skrivna och bedömda tentor samt byta lösenord
Logga in: Selfservice

Har du skrivit din tenta på papper kommer din skrivna tenta att skannas in som pdf och du kan se den på Selfservice inom några dagar. Efter att bedömande lärare (alternativt utbildningsadministrationen) har rapporterat i Ladok och återlämnat bedömda tentor till Studentexpeditionen skannas tentorna igen och du kan inom kort se tentan med resultat och poäng.

Notera att det kan ta ett tag från det att du kan se ditt resultat i Ladok tills att din bedömda tenta syns på Selfservice. Normal tid för bedömning av tentor vid Högskolan i Borås är 15 arbetsdagar samt 5 arbetsdagar för administration. Det är alltså inte ovanligt att det tar upp till 4 veckor innan du ser din bedömda tenta på Selfservice. 

Sunet Survey

Sunet Survey är ett verktyg som gör det möjligt att skapa enkäter eller andra typer av undersökningar.
Logga in: Sunet Survey
Mer om Sunet Survey

Utskriftsportal - PaperCut

Logga in: PaperCut
Mer om Utskriftsportal - PaperCut

Zoom

Zoom är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av vid eMöten och i utbildningssammanhang.
Logga in:
Zoom login
Ladda ner Zoom mobilapp:
iPhone Android
Mer om Zoom