Akademisk högtid

Med anledning av det nya coronaviruset har rektor fattat beslut om att årets akademiska högtid ställs in. Högtiden flyttas till nästa planerade tillfälle som är våren 2021, då vi hoppas kunna få chansen att uppmärksamma alla de som vi skulle firat i år.

Se det filmade reportaget från högtiden 2019

Bilderna på denna sida är från högtiden 2019 (fotograf Suss Wilén).